Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie parku połączonego z siłownią plenerową w msc. Wola Jedlińska, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach, właścicielem obiektu, sołtysem , społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku

REWIR DZIELNICOWYCH

WYDZIAŁU PREWENCJI

KPP W RADOMSKU

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - asp. Beata Grabarczyk - Wojtala tel. 723 634 859

Numery telefonów dostępne  są w godzinach urzędowania dzielnicowych

 

asp.szt. Konrad Karnicki

asp. Sebastian Justyna

asp.szt. Wojciech Skowron

asp. Mariusz Chrostowski

asp. Krzysztof Kociuga

asp.szt. Marek Purzyński

asp. Michał Łatacz

asp.szt. Daniel   Dawid

sierż.szt. Łukasz Mysłek

 

 

REWIR DZIELNICOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI

 

REJON NR 1

sierż.szt. Łukasz Mysłek

Tel. 44 685-28-07 wew. 248

Tel. 516-437-245

dzielnicowy.radomsko1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania tego terenu oraz eliminacji innych niepożądanych zachowań. W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Konarskiego znajdują się dwa sklepy „Biedronka” ul. Przedborska 47 oraz sklep „Delikatesy Centrum” ul. Przedborska 40, które prowadzą min. sprzedaż alkoholu, po zakupie którego w rejonie ul. Konarskiego dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mają miejsce przejawy demoralizacji nieletnich oraz agresywne zachowania wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych, poruszających się w ww rejonie. Ponadto osoby gromadzące się w rejonie ul. Konarskiego często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócają porządek publiczny oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków. Zagrożenia te zostały zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego.. Cel zostanie osiągnięty dzięki współpracy instytucji działających na terenie miasta: Urząd Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Radomsku,Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujący rejon nr 1

Aleksandra Kamińskiego, Asnyka, Broniewskiego, Bugaj, Chopina, Fudali, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. Stanisława Maczka, Grota Roweckiego, Heweliusza, Jachowicza, Jana Pawła II, Joselewicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Konarskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Kraszewskiego Kraszewskiego, Królowej Bony, Krótka, Łukasińskiego, Malutka, Matejki, Mickiewicza, Mineralna,Moniuszki, Niecała, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Piłsudskiego od Brzeźnickiej, Piramowicza, Prusa, Przyszkolna, Reymonta, Sadowa, Sierakowskiego, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckiego, Staszica, Szkolna, Św. Rozalii, Traugutta, Tuwima, Warszyca, Wierzyńskiego, Zgoda, Żeromskiego, Żwirki

 

REJON NR 2

 

 

asp. sztab. Wojciech Skowron

Tel. 44 685-28-89 wew.289

kom. 607 236 306

 

dzielnicowy.radomsko10@radomsko.ld.policja.gov.pl

 

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków
naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.W Radomsku przy ul. Orzeszkowej znajduje się ogólnodostępny plac zabaw. Odpowiedzialny za obiekt jest Wydział Ochrony Środowiska UM Radomska. Na terenie placu zabaw w godzinach wieczorowo nocnych gromadzi się młodzież, również niepełnoletnia, która często dokonuje zaśmiecania miejsca publicznego, oraz zakłócania ładu i porządku. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zachowania się młodzieży zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, oraz niedopuszczenie do ewentualnej dewastacji infrastruktury placu zabaw. Informacje uzyskane w trakcie służb obchodowych poprzez rozmowy z lokalną społecznością, oraz wynikające z mapy zagrożeń (KMZB).Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Porządku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

 

Batalionów Chłopskich, Bema, Danuty Siedzikówny, Dembowskiego, Dolna, Dzielnicowa, Falista, Gołębia, Górnickiego, Hubala, Inwestycyjna, Jeżynowa, Kolbego, Krasickiego, Krucza, Ks. Bronisława Predera, Ks. Karola Kościowa, Kusocińskiego, Leśmiana, 11 Listopada, Młodzowska, Mochnackiego, Niska, Nałkowskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narutowicza, Obrońców Westerplatte, Odległa, Okulickiego, Orzeszkowej, Pasieczna, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Przemysłowa, Radosna, Rataja, Reja, Robotnicza, Sklepowa, Skrajna, Stawowa, Sucharskiego, Tadka Jasińskiego, Traktorowa, Transportowa, Warszawska, Wesoła, Widna, Witosa, Włościańska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wspólna, Zachodnia, Ziołowa, Żytnia.

 

 

REJON NR 3

asp. Sebastian Justyna

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 516-437-440

dzielnicowy.radomsko3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Przy ulicy Batorego 3 w Radomsku znajduje się sklep ogólnospożywczy ''Zorza'', który w swoim asortymencie posiada alkohol. Znajduje się tam również przychodnia lekarska. W rejonie tego sklepu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku szkolnym może dochodzić również do nielicznych przejawów demoralizacji młodzieży z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych mieszczących się przy ulicy Brzeźnickiej. Ponadto osoby gromadzące się w okolicach sklepu naruszają ład i porządek prawny. Nieoficjalnie zdarzały się przypadki żebractwa. Rejon ten niejednokrotnie wskazywany był w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa .Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie ograniczenia spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego.Podczas realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z Urzędem Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, radnym Rady Miejskiej w Radomsku oraz administracją budynku. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Andersa, Batorego, Bełchatowska, Bł. Karoliny Kóźkówny, Brzeźnicka, Częstochowska, Fredry, Geodetów, Jana Kazimierza, Jerzego Sadka, Królowej Marysieńki, Ks. Zenobiusza Łabusia, Kukuczki, Łódzka, Marii Moczydłowskiej, Miła, Orląt Lwowskich, Pileckiego, Przedsiębiorców, Różana, Stobiecka, Stolarzy, Św. Rocha, Tatarska, Unii Europejskiej, Zamkowa.

 

 

REJON NR 4

asp.szt. Konrad Karnicki

Tel. 44 685-28-55 wew. 255

Tel. 601-826-822

dzielnicowy.radomsko4@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu zminimalizowanie zakłóceń ładu i porządku . Zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych, dążenie do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne. W rejonie ul. Sienkiewicza w Radomsku między numerami 23A a 50 A znajduje się skwer. Wg. skarg mieszkańców gromadzące się tam osoby: zaśmiecają w/w teren, głośno się zachowują, spożywają alkohol dewastują znajdujące się tam mienie tj. trzymając obuwie na siedzisku znajdujących się tam ławek powodują ich zabrudzenie, czym uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.  Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania tego terenu. Informacje o zagrożeniu w powyższym rejonie uzyskano w trakcie rozmów z mieszkańcami, KMZB.  W zakresie realizacji zadań dzielnicowy współpracuje z innymi policjantami,  lokalną społecznością, Urzędem Miasta w Radomsko. Powyższe zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Anny Walentynowicz, Baczyńskiego, Bażantów, Bohomolca, Borówkowa, Bratkowa, Budowlanych, Chabrowa, Ciepła, Czerwone Maki, Czyżykowa, Dobra, Dąbrowskiej, Energetyków, Gerwazego, Gliniana, Grzybowa, Harcerska, Jałowcowa, Jacka Soplicy, Jankiela, Kmicica, Kombatancka, Krokusowa, Księżycowa, Lawendowa, Leśna, Letnia, Łabędzia, Łowiecka, Mazowiecka, Młodzieżowa, Mokra, Nadrzeczna, Niezapominajki, Ogrodowa, Pana ,Piękna, Piłsudskiego, Podkomorzego, Podleśna, Poziomkowa, Pułaskiego, Równa, Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Staffa, Stara Droga, Stokrotki, Sucha, Szarych Szeregów, Targowa (targowica miejska), Telimeny, Torowa, Turleja, Widok, Wojskiego, Wrzosowa, Wymysłowska, Wypoczynkowa, Zajazd, Zaścianek, Zielna, Zielona, Żurawia

 

REJON NR 5

asp. szt. Marek Purzyński

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 603-398-413

dzielnicowy.radomsko5@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 19-21 w Radomsku znajduje się sklep spożywczo – monopolowy. Przy w/w obiekcie gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, zaczepiają przechodniów oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego. Informacje uzyskano podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, KMZB, analiza interwencji. . Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Armii Krajowej, Jagiellońska, Jasna, Kasztelańska, Konopnickiej, Leszka Czarnego, Piwna, Targowa (od ul. Krakowskiej do Armii Krajowej)), Tysiąclecia (od ulicy Piastowskiej do ul. Armii Krajowej)

 

REJON NR 6

mł. asp. Michał Łatacz

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-377

dzielnicowy.radomsko6@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.W rejonie Hali Sportowej nr 6 w Radomsku przy ul. Św. Jadwigi Królowej znajduje się przystanek MPK. W tym rejonie w godzinach wieczorowych jak również w okresie wakacyjnym gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol, uszkadza urządzenia użyteczności publicznej, jak również dokonuje zniszczenia mienia. Dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również może dochodzić do przejawów demoralizacji nieletnich. Osoby tam przebywające mogą zakłócać ład i porządek publiczny w godzinach wieczorowo-nocnych jak również zaśmiecać teren przyległy. Oczekiwania mieszkańców dotyczą zaprzestania spożywania alkoholu. Informacje uzyskano podczas realizacji służby obchodowej od mieszkańców zagrożonego rejonu, KMZB, analiza interwencji.

. Dzielnicowy w tym zakresie współpracuje z Radomszczańską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym  półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Jagodowa, Jodłowa, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Gidelska, Modrzewiowa, Ładna, Owocowa, Partyzancka, Plac 3 Maja, Siemiradzkiego, Starowiejska, Strażacka, Strzałkowska, Św. Jadwigi Królowej, Zacisze, Zimna

 

REJON NR 7

asp. Krzysztof Kociuga

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 516-437-371

dzielnicowy.radomsko7@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Radomsku, znajduje sklep spożywczo-monopolowy Żabka, który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Wyszyńskiego. Ponadto osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny. Informację uzyskano w wyniku weryfikacji KMZB. Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego.. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z Zespołem ds Nieletnich i Patologii KPP w Radomsku oraz pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Brzozowa, Chrobrego, Dąbrówki, Fabianiego, Hermana, Krzywoustego, Leszka Czarnego, Lipowa, Mieszka I, Nowa, Piastowska, Pusta, Skoczyńskiego, Słoneczna, Słowicza, Sokola, Tysiąclecia (od ul. Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej)

 

REJON NR 8

 

asp. Mariusz Chrostowski

Tel. 44 685-28-07 wew. 207

Tel. 723-634-671

dzielnicowy.radomsko8@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Przy ulicy Przedborskiej 28 w Radomsku, znajduje się sklep ogólnospożywczy ''Żabka'', który w ofercie handlowej posiada również alkohol. W rejonie obiektu dochodzi do naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również przejawów demoralizacji, wobec osób dokonujących zakupów oraz postronnych poruszających się ulicą Przedborską Ponadto osoby gromadzące się w rejonie sklepu często dokonują zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócają porządek publiczny przy przystanku komunikacji miejskiej. Informacje uzyskano od mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.Oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie zaprzestania spożywania alkoholu oraz naruszeń ładu i porządku publicznego.
Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, właścicielami lub zarządcami placówek handlowych. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Wykaz ulic obejmujących rejon

Cicha, Chłodna, Daleka, Gazowa, Gęsia, Grodzka, Jaworowa, Kalinowa, Malinowa, Miodowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Przedborska, Rabina Szlomo Rabinowicza, Rolna, Sanicka, Słonimskiego, Sportowa, Stodolna, Stroma, Wieniawskiego, Willowa, Wilsona, Wiśniowa, Zakątna, Źródlana, Żwirowa.

 

REJON NR 9

 

Teren gminy Radomsko oraz część rejonu miasta Radomsko

asp. szt. Daniel Dawid

Tel. 44 685-28-48 wew. 248

Tel. 516-437-287

dzielnicowy.radomsko11@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie przypadków naruszenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.W miejscowości Płoszów ul. Radomszczańska 81 znajduje się sklep spożywczy ABC. W rejonie sklepu w godzinach jego otwarcia gromadzi się społeczność lokalna, która często spożywa alkohol, dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Powyższe informacje pozyskano od mieszkańców miejscowości Płoszów oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczekiwania społeczne związane z w/w polegają na wyeliminowaniu lub ograniczeniu w znacznym stopniu tych zjawisk.

Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z administratorami i właścicielami poszczególnych obiektów, GOPS Radomsko,

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 r.

 

Wykaz miejscowości na terenie gminy Radomsku obejmujących rejon

Amelin , Bobry, Cerkawizna,, Dąbrówka, Dziepółć, Grzebień, Kietlin, Klekotowe, Klekowiec, Lipie, Płoszów, Strzałków, Szczepocice Prywatne, Szczepocice Rządowe

Wykaz ulic w Radomsku obejmujących rejon

Akacjowa, Architektów, Cicha , Graniczna, Kasztanowa, Kilińskiego,Klonowa, Kołłątaja, Kwiatowa, Lazurowa, Łąkowa, Łączna, Miłaczki, Norwida, Parkowa, PCK, Raciborskiego, Spokojna, Ściegiennego, Topolowa, Wąska, Wiejska, Wschodnia

 

 

 

Posterunek Policji w Kobielach Wielkich

Rejon nr 21

asp. sztab. Wiktor Stalka

Tel. 516-437-664

dzielnicowy.kobielewielkie1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe w rejonie ulic Reymonta oraz ulicy Szkolnej w Kobielach Wielkich. Na w/w ulicach znajdują się budynki użyteczności publicznej Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Publiczna Szkoła Podstawowa.Ponadto na ulicy Reymonta znajdują sie bary PIWNICZANKA oraz LUDOWIEC. W miejscach tych w godzinach wieczornych gromadzi się młodzież, dochodzi do niewłaściwych zachowań osób przebywających w w/w rejonie, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznych oraz naruszeń w zakresie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz przejawów demoralizacji.  Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością, pracownikami Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich, gronem pedagogicznym ze Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku. 

Ulice w miejscowości Kobiele Wielkie: Dolna, Partyzancka, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Reymonta, Szkolna, Strażacka, Turystyczna, Zachodnia.

Miejscowości: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Bukienka, Cadów, Cadówek, Celina, Cieszątki, Dudki, Gorgoń, Hucisko Małokobielskie, Hucisko Przybyszowskie, Huta Drewniana, Huta Drewniana – Kolonia, Jachimowizna, Jagodnik, Jasień, Kajetanówka, Kamionka, Karsy, Katarzynów, Kobiele Małe, Kobiele Małe – Kolonia, Łazy, Łowicz, Nadrożne, Nowy Widok, Olszynki, Orzechów, Orzechówek, Podświerk, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Przydatki Przybyszowskie, Rozpęd, Stary Widok, Świerczyny, Tomaszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Wrony, Wymysłów, Zrąbiec.

 

Rejon nr 22

mł.asp. Aneta Droździewicz

Tel. 516-437-624

dzielnicowy.kobielewielkie2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowa prowadzi działania priorytetowe związane z nieprzestrzeganiem przez kierujących znaku "B18" -zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton, który obowiązuje na drodze o nr 3922E ( droga przebiega przez msc. Widawka, Chaba Klizińska). W miejscowości Klizin znajduje się Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot oferujące pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, bezdomnym, najuboższym. Z uwagi na status społeczny osób przebywających w schronisku, nieporadność życiową oraz trudności w przystosowaniu się do życia istnieje zagrożenie popełniania czynów niezgodnych z prawem, dlatego inicjowane będą działania profilaktyczne w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Gmina Kodrąb jest terenem wiejskim, głównym działaniem gospodarki w gminie jest rolnictwo gospodarstw rolnych - mieszkańcy formułowali zapotrzebowanie na zwrócenie uwagi na odpowiedni nadzór i właściwe warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości gospodarzy utrzymujących zwierzęta domowe ( obowiązek nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń) oraz przestrzegania warunków, w jakich utrzymywane jest zwierzę  (obowiązki nakłada na właścicieli Ustawa o ochronie zwierząt). Ponadto w miejscowości Kodrąb przy ulicy niepodległości 2 znajduje sie market DINO -miejsce gdzie może dochodzic do naruszeń ładu i porządku , dewastacji mienia oraz spozywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Podczas realizacji zadania dzielnicowa współpracuje z lokalną społecznością, Urzędem Gminy w Kodrębie, schroniskiem dla osób bezdomnych w miejscowości Klizin. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ulice w miejscowości Kodrąb: Armii Ludowej, Armii Krajowej, Górna, 22 Lipca, J.Klekowskiej, Krótka Kwiatowa, Nowa, Leśna, Łąkowa, Słoneczna, Spółdzielcza, XXX – lecia, Sadowa, Witosa, Parkowa, Piotrkowska, Reymonta, Źródlana, Zachodnia.

Miejscowości: Zapolice, Młyńczysko, Wola Malowana, Feliksów, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Bugaj Zakrzewski, Bugaj Dmeniński, Antopol, Konradów, Dmenin, Dmienin- Władysławów, Dmenin – Józefka, Przydatki Dmienińskie, Florentynów, Łagiewniki, Widawka, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Zalesie, Frachowiec, Zakrzew – Czekaj, Zakrzew, Żencin, Zalesie, Lipowczyce, Rzejowice, Kolonia Rzejowice, Gembartówka, Barwinek, Józefów, Kuźnica, Antoniów, Klizin, Klizin – Chaba, Klizin - Brzezinki, Klizin – Kopaliny.

 

Komisariat Policji w Przedborzu

Rejon nr 18

asp. Andrzej Wróbel

Tel. 516-437-577

dzielnicowy.przedborz1@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe dotyczące zapewnienia ładu, porządku oraz bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie placy zabaw znajdującego się w Przedborzu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Mostowej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Wykaz ulic obejmujących rejon

Przedbórz: Browarna, Brzozowa, Cegielniana, Cmentarna, Częstochowska, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Klonowa, Konecka, Korycińska, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Mariana Wnuka, Marii Konopnickiej, Młynarska, Mostowa, Pocztowa, Podzamcze, Poprzeczna, Prześniaczki, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Stroma, Sukiennicza, Szczęśliwa, Szkolna, Turystyczna, Warszawska, Wierzbowska, Wodna, Zachodnia, Żarnowska.

 

Rejon nr 20

asp. szt. Andrzej Bienias

Tel. 516-437-623

dzielnicowy.przedborz2@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczaniem niewłaściwych zachowań w rejonie lokalu rozrywkowego w miejscowości Góry Mokre, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych (spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, zakłócania ciszy nocnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z właścicielem oraz pracownikami ochrony,  Urzędu Miasta w Przedborzu, Zespołem ds. Nieletnich i Patologii, lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Ulice w miejscowości Wielgomłyny: Częstochowska, Krzętowska, Ogrodowa, Polna, Przedborska, Radomszczańska, Rynek, Zagórska.

Ulice w miejscowości Krzętów: Dolna, Górna, Krzętowska, Leśna, Rolna, Stodolna, 1000- lecia.

Miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Kubiki, Maksymów, Myśliwczów Kolonia, Myśliwczów, Niedpośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Popielarnia, Pratkowice, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włóściańska, Zagórze, Zawodzie, Zalesie, Zacisze, Chałupy, Brzostek, Borowa, Góry Mokre, Jabłonna, Kajetanów, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Wierzchlas, Wymysłów, Stara Wieś, Żeleźnica.

 

Rejon nr 19

asp. szt. Robert Nitecki

Tel. 516-437-580

dzielnicowy.przedborz3@radomsko.ld.policja.gov.pl

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z zabezpieczeniem ładu i porządku oraz z ograniczeniem niewłaściwych zachowań w rejonie OSP w Kraszewicach  i znajdującego się w jej pobliżu sklepu spożywczo-przemysłowego, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących norm prawnych (spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania terenu, zakłócania ładu i porządku publicznego). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Masłowicach, pedagogami szkolnymi,  Zespołem ds. Nieletnich i Patologi, lokalną społecznościąi. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

Miejscowości w gminie Masłowice: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

Miejscowości w gminie Przedbórz: Budy Nosalewickie, Bysiów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Nosalewice, Reczków Stary, Taras, Wygwizdów, Zuzowy.


 

Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej

Rejon nr 1

asp. Radosław Starostecki

Tel. 516-437-553

dzielnicowy.lgotawielka1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Ładzice

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania  związane z  wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie boiska szkolnego połączonego z placem zabaw w msc. Jedlno Pierwsze,  gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych gromadzą się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren ogólnodostępny dla społeczności lokalnej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z dyrekcją PSP w Jedlnie,pracownikami Urzędu Gminy w Ładzicach, sołtysem , społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Rejon nr 2

asp. Kamil Kucner

Tel. 516-437-531

dzielnicowy.lgotawielka2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Lgota Wielka

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewlasciwych zachowań w miejscowości Lgota Wielka w rejonie ulicy Radomszczańskiej 54 przy Sklepie "Lewiatan", gdzie dochodzi do spożywania w  miejscu objetym zakazem. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy Lgota Wielka,Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lgocie Wielkiej oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Rejon nr 3

mł. asp. Wojciech Wawrzyniak

Tel. 516-437-546

dzielnicowy.lgotawielka3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Dobryszyce

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w miejscowości Żaby, rejon boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzonym placem zabaw, gdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych zwłaszcza w weekendy dochodzi do gromadzenia się osób nie tylko z terenu gminy Dobryszyce spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek publiczny oraz zaśmiecając miejsce publiczne. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Dobryszycach, sołtysem miejscowości Żaby oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Komisariat Policji w Kamieńsku

Rejon nr 1

mł.asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie zbiornika wodnego Kmiecizna który znajduje się w poblizu drogi Kamieńsk-Łekinsko. W rejonie wskazanym dochodzi do naruszeń porządku prawnego w następujących kategoriach: niszczenie mienia, nieuprawniony wjazd do lasu, znieczyszczanie miejsc dostepnych dla publiczności nielegalny połów ryb, kłusownictwo, nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z Kołem Wędkarskim nr.44, Społeczna Straż Rybacka,  Urząd Miasta w Kamieńsku oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

mł. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania mające na celu weliminowanie niewłaściwych  zahowań w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy Wieluńskiej w Kamieńsku. We wskazanym rejonie w dni targowe dochodzi do nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego min. niewłasciwe zatrzymanie i postój, nieprawidlowe parkowanie pojazdów, handel w rejonie pasa drogowego. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z mieszkancami przyleglymi do targowiska miejskiego, pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku, Burmistrzem Miasta Kamieńsk. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Rejon nr 3

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań do których dochodzi w rejonie sklepu spożyczego znajdującego się w mac. Piaszczyce- Kolonia 38 . W godzinach popołudniowych oraz wieczorowo nocnych w rejonie sklepu gromadzi się młodzież . W rejonie wskazanym dochodzi do naruszeń porządku prawnego w następujących kategoriach: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ,zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego,  publiczne dopuszczanie się do nieobyczajnego wybryku, używania słów wulgarnych oraz  zanieczyszczania miejsc dostępnych dla publiczności.Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach,    lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Posterunek Policji w Żytnie

Rejon nr 1

mł.asp. Robert Smutek

Tel. 516-437-686

dzielnicowy.zytno1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Żytno

W miejscowości Maluszyn, gm. Żytno znajduje się wydzielone miejsce, przeznaczone dla wypoczynku rodzinnego, gdzie jest nowo wybudowana altana biesiadna. Z miejsca tego często i z chęcią korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale i osoby przejezdne. Nie zawsze jednak zachowanie przebywających tam osób jest poprawne. Często dochodzi do zaśmiecania i zanieczyszczenia tego miejsca oraz ogólnego zakłócania ładu i porządku publicznego. Zdarzają się równierz akty wandalizmu i dewastacji mienia nowo wybudowanego obiektu.

Żródło informacji o zagrożeniu- sygnały od mieszkańców, sołtysa, radnych i Wójta Gminy Żytno, oczekiwanie społeczne.

Rejon nr 2

sierż. szt. Rafał Mruszczyk

Tel. 516-437-750

dzielnicowy.zytno2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje teren gminy Gidle

W miejscowości Ciężkowice 50 w rejonie przystanku autobusowego i przed sklepem spożywczym dochodzi do spożywania alkoholu, nieobczajnych wybryków powodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu oraz demoralizacji młodzieży i zaśmiecania miejsca publicznego. Zachowanie tych osób jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców sąsiadujących z przystankiem oraz klientów sklepu, gdyż znajdujące się tam osoby często używają wulgaryzmów i krzyczą. Do sytuacji takich dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych.

Żródło informacji- sygnały od mieszkańców i administracji obiektów, realizacja oczekiwań społecznych.