Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RADOMSKU
insp. Piotr Nowicki

 

 


p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
nadkom. Robert Baryła