Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RADOMSKU
insp. Piotr Nowicki


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku
kom. Robert Baryła