Aktualności
czwartek, 28 maj 2015
 
 

 

Aktualności
26 maja 2015 Drukuj E-mail

Policjanci  zatrzymali trzech włamywaczy. Do kradzieży z włamaniem do sklepu odzieżowego doszło w nocy z 23 na 24 maja 2015 roku w centrum Radomska. Policjanci po dokładnej analizie zgromadzonych materiałów i znajomości środowiska przestępczego wytypowali podejrzewanych. Zatrzymani do policyjnego aresztu trafili już  25 maja. Wszyscy trzej są mieszkańcami Radomska, w wieku 18 i 17 lat. Jak ustalili mundurowi sprawcy najpierw wybili szybę wystawową a następnie ukradli odzież męską wartości 4 tysięcy złotych. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami tłumaczyli, że tej nocy byli nietrzeźwi i nie wiedzieli dokładnie co robią. Policjanci odzyskali część odzieży i przekazali właścicielowi. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Image

 
 
22 maja 2015 Drukuj E-mail

Zatrzymany z narkotykami. Kryminalni zatrzymali w centrum Radomska 30-latka, który miał przy sobie ponad 50 gramów środków odurzających. W mieszkaniu miał jeszcze ponad 100 gramów. Po południu 21 maja 2015 roku radomszczanin trafi do policyjnego aresztu. Wyeliminowanie z obrotu takiej ilości narkotyków było możliwe dzięki zaangażowaniu w sprawę policjantów pionu kryminalnego. Od kilku tygodni przyglądali się oni działaniom 30-latka. Podczas zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie 2,8 promila alkoholu. Nie potrafił logicznie rozmawiać. Miał przy sobie 46 gramów amfetaminy i 5 gramów marihuany. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli jeszcze 55 gramów marihuany i 53 gramy amfetaminy. Łącznie zabezpieczono 159 gramów środków odurzających. Wszystko wskazuje na to, że 30-latek  odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa.

Image

Image

 

Dozory policyjne dla najbardziej aktywnego trio działającego w grupie zajmującej się oszustwami kredytowymi. 19 maja 2015 roku do policyjnego aresztu policjanci doprowadzili 3 osoby z terenu powiatu pajęczańskiego w wieku 29, 32 i 35 lat, które wyłudzały pożyczki. Jak ustalili policjanci, osoby te w ciągu miesiąca popełniły kilkanaście przestępstw na terenie powiatu radomszczańskiego. Zasady ich działania były w każdym przypadku bardzo podobne. Najpierw wyszukiwali tzw. słupy, udzielali im odpowiedniego instruktarzu i nakłaniali do wzięcia pożyczki gotówkowej na zakup różnych przedmiotów. Ponadto pomagali w sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia tzw. formalności. Oczywiste jest, że nigdy nie mieli zamiaru spłacać tych pożyczek. Policjanci sprawdzają ile osób brało udział w tym procederze. Na chwilę obecną straty wyrządzone przez te osoby szacuje się na ponad 20 tysięcy złotych. 21 maja prokurator zastosował wobec zatrzymanych dozór policyjny, tym samym każda z osób musi stawiać się w komendzie policji w Pajęcznie w wyznaczonym terminie. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

 
20 maja 2015 Drukuj E-mail

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 19 maja 2015 roku, na drodze krajowej nr 1, niedaleko Radomska.  Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobowym mercedesem jadąc”nitką” na Katowice nie dostosował prędkości do warunków ruchu i stracił panowanie nad pojazdem. Kierowca zjechał na lewe pobocze, gdzie uderzył w bariery energochłonne a po ich rozerwaniu przejechał na przeciwny pas ruchu i tam uderzył w dostawczego mercedesa. W wyniku zdarzenia na miejscu zginął 26 -letni mieszkaniec Krakowa podróżujący osobowym mercedesem. Zgodnie z decyzją prokuratora ciało denata zostało zabezpieczone w radomszczańskim prosektorium celem przeprowadzenia badań. Kierowca osobówki nie udzielając pomocy 26 – latkowi uciekł z miejsca wypadku. Dwie osoby jadące w mercedesie sprinterze nie odniosły obrażeń ciała. W chwili obecnej policjanci poszukują nieodpowiedzialnego kierowcy mercedesa.

Image

 
18 maja 2015 Drukuj E-mail
Nowe przepisy dotyczące kierowców

Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

(źródło: BPiRD KGP

h

 
4 maja 2015 Drukuj E-mail

Policjanci wyjaśniają zdarzenia dotyczące pewnego stomatologa.  2 maja 2015 roku policjanci przyjęli zawiadomienie od mieszkańca Kamieńska w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia jego 13 -letniej córki. Do zdarzenia doszło 30 kwietnia 2015 roku. Jak ustalili mundurowi 52 -letni stomatolog przyjmujący w gabinecie znajdującym się na obrzeżach Radomska omyłkowo usunął dziewczynie zęba. Nadmienić należy, że stomatolog ten nie zszył rany i rodzice zmuszeni byli szukać pomocy w innym gabinecie. Sugerowali, że lekarz mógł być pod wpływem alkoholu.  To nie pierwszy taki przypadek dotyczący tego stomatologa.  /Przypomnijmy, że 17 czerwca 2013 roku do komendy policji przyszedł mężczyzna, który był wyraźnie zdenerwowany, ale nie mógł nic powiedzieć ze względu na opatrunek wypełniający jego usta. Kobieta, która mu towarzyszyła opowiedziała co się stało. Okazało się, że 28-latek umówił się na wizytę w jednym z gabinetów stomatologicznych mieszczących się na obrzeżach Radomska. Zabieg miał polegać na przygotowaniu górnych jedynek i dwójek do założenia na nie koron oraz na pobraniu wycisku. Zaraz po podaniu znieczulenia stomatolog rozpoczął szlifowanie zębów. Kiedy stwierdził, że zęby nie wyglądały jeszcze odpowiednio, podawał pacjentowi kolejną porcję znieczulenia i dalej szlifował. Podczas zabiegu przerażony pacjent nabrał podejrzeń, że stomatolog jest pijany. I taką informację wysłał sms-em do swojej koleżanki. Po kilku minutach 28-latek zobaczył, jak jego górna jedynka ląduje w koszu. Wtedy miarka się przebrała. Pokrzywdzony zażądał wydania dokumentacji medycznej, ale jej nie dostał. Mało tego, stomatolog zabarykadował się w gabinecie i nie chciał otworzyć drzwi. W tej sytuacji 28-latek wraz z koleżanką zwrócił się o pomoc do policjantów. Już po chwili para pojechała do innego gabinetu stomatologicznego, gdzie rana po zębie została odpowiednio zabezpieczona. Tam też okazało się, że kilka zębów zostało zeszlifowanych i leczenie będzie zapewne kosztowne. Policjanci zbadali stan trzeźwości wówczas 50-letniego stomatologa. Mężczyzna miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Pobrano od niego krew do dalszych badań. Sprawa jest aktualnie na etapie postępowania sądowego/.

 Ten sam 52 –latek, 2 maja 2015 roku ,około godziny 15.00 bieżącego roku spowodował kolizję drogową w centrum Radomska. Kierował nissanem juke. Podczas zawracania uszkodził forda a następnie próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Kierowca nissana nie uciekł dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że 52 -latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Nieodpowiedzialny częstochowianin za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara grzywny. Natomiast za narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. 

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 682
Wyszukiwarka
Gościmy