Aktualności
wtorek, 06 październik 2015
 
 

Aktualności
5 października 2015 Drukuj E-mail

MEDIACJA PRAWEM KAŻDEGO”

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października 2015 roku , a Tydzień Mediacji Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach od 12 do 17 października 2015 roku. Po raz kolejny w działania te angażuje się Polska Policja.

Policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji./informacja na stronach internetowych poszczególnych jednostek/.

Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Czym jest mediacja? Jakie są jej cele i zadania? Jakie możliwości i zalety postępowanie mediacyjne niesie dla pokrzywdzonego przestępstwem ? Jakie może przynieść korzyści podejrzanemu lub oskarżonemu? Mediację można najprościej określić jako sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa czy wykroczenia, na drodze porozumienia się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora, bez angażowania sądu. Mediator musi być zatem osobą bezstronną, która jest gwarantem, że pomiędzy ofiarą a sprawcą zostanie zachowana swoista równowaga sił, zapewniającą jednocześnie przestrzeganie w pełni ich praw i ochronę godności.

Mediacja dotyczy wszystkich przestępstw, dotyczy także postępowania w sprawach o wykroczenia. Jest dobrowolna. Może zostać podjęta na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba do tego uprawniona, powołana przez Sąd lub referendarza sądowego, a w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora lub inny organ prowadzący to postępowanie, spośród osób wpisanych do wykazu, prowadzonego przy każdym sądzie okręgowym w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

W przypadku braku zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana.

Postępowanie mediacyjne jest przeprowadzane w sposób neutralny i poufny. Uzyskane
w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane zarówno przez mediatora, jak również na użytek dalszego postępowania karnego. Neutralny charakter postępowania mediacyjnego wynika ze sposobu jego prowadzenia. W zależności od decyzji pokrzywdzonego lub podejrzanego/oskarżonego może ono być prowadzone w sposób bezpośredni
(twarzą w twarz) albo pośredni (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Czas trwania postępowania mediacyjnego nie powinien przekroczyć miesiąca, natomiast za zgodą stron, czas ten może zostać przedłużony.

Pomyślnie przeprowadzone postępowanie mediacyjne kończy się sporządzeniem przez mediatora sprawozdania z jego przebiegu wraz z ugodą, które mediator przedstawia sądowi. Zawarta ugoda gwarantuje należytą ochronę interesów uczestników postępowania.

Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania, bowiem w całości pokrywa je Skarb Państwa.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla pokrzywdzonego to:

 1. wpływ na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warunkach;

 2. szansa na szybsze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin lub naprawienia szkody;

 3. uniknięcie wtórnej wiktymizacji, która może być spowodowana dodatkowym stresem i traumą towarzyszącą ofiarom podczas kolejnych czynności podejmowanych w trakcie postępowania sądowego;

 4. możliwość wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego;

 5. gwarancja wypełnienia zobowiązań przyjętych przez sprawcę, dzięki nadaniu ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym klauzuli natychmiastowej wykonalności, identycznej jak
  w przypadku orzeczeń podlegających wykonaniu w drodze egzekucji.

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne dla podejrzanego lub oskarżonego to:

 1. możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub naprawienia szkody;

 2. szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania;

 3. szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd m.in.:

 • orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

 • orzeczenie umorzenia postępowania na podstawie art. 59a § 1 kodeksu karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 5;

 • odstąpienie od wymierzenia kary z równoczesnym orzeczeniem środka karnego zamiast kary pozbawienia wolności do lat 3, grzywny lub ograniczenia wolności;

 • nadzwyczajne złagodzenie kary;

 • uznanie iż czyn stanowi wypadek mniejszej wagi;

 • uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze;

 1. w sprawach z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego.

Należy również wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Zmiany mają na celu skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak również państwa. Szersze wykorzystanie mediacji umożliwi stronom sporu zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej, a przedsiębiorcom pozwoli zachować dotychczasowe relacje gospodarcze.*- opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.);

 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego
  w sprawach karnych;

 4. Materiały dydaktyczne Szkoły Policji w Pile „Zmiany w procedurze karnej 2015”, W-ctwo Szkoły Policji w Pile, marzec 2015;

 5. Materiały dydaktyczne Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczone na stronie www.ms.gov.pl;

 6. Materiały dydaktyczne Sądu Okręgowego w Gdańsku zamieszczone na stronie www.gdansk.so.gov.pl.

   

   

  W ramach "Tygodnia Mediacji" w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku

  Dyżur będą pełnili w godzinach 7.30 – 15.30

  - kom. Sławomir Ptaszek – w dniach 12-14 października 2015 roku

  - podinsp. Artur Kulka – w dniach 15-17 października 2015 roku

   

   

 
4 października 2015 Drukuj E-mail
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło 4 października 2015 roku około godziny 1.00 w miejscowości Hucisko Przybyszewskie. Według wstępnych ustaleń kierujący volkswagenem passatem na łuku drogi zjechał na prawe pobocze i uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł znajdujący się w pojeździe 33-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. Druga z osób jadących w volkswagenie tj. 32-letni mężczyzna z rozległymi obrażeniami ciała   został przewieziony do radomszczańskiego szpitala. Jeden z mężczyzn nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami a drugi ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów.  
 
28 września 2015 Drukuj E-mail
Odpowiedzą za rozbój. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia do jakiego doszło rano 26 września 2015 roku w jednym z hoteli w Radomsku. 40-letni pokrzywdzony zgłosił się do komendy 27 września i opowiedział policjantom, że wraz z nowymi znajomymi spożywał alkohol w pokoju hotelowym. W pewnym momencie został przez nich zaatakowany, pobity i okradziony. Sprawcy zabrali mu 500 złotych, karty bankomatowe oraz dokumenty. Hospitalizacja pokrzywdzonego nie była konieczna. Na podstawie ustaleń, tego samego dnia policjanci zatrzymali 24-letnią radomszczankę oraz jej 31-letniego kompana. Osoby te są znane funkcjonariuszom ze względu na ich wcześniejsze konflikty z prawem. Przestępczy duet trafił do policyjnej celi. Sprawcy odpowiedzą za dokonanie rozboju, za co grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
 
25 września 2015 Drukuj E-mail

Skutki jazdy na tzw. podwójnym gazie. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło 24 września 2015 roku, przed godziną 18 w miejscowości Góry Mokre. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 36-letni kierujący passatem nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi zjechał na lewe pobocze i uderzył w przepust wodny. W wydostaniu kierowcy z auta pomagali strażacy. Kierowca volkswagena był nietrzeźwy, awanturował się i ubliżał osobom udzielającym mu pomocy. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został przewieziony do policyjnego aresztu. A to ze względu na to, że kierował autem mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami obowiązującego do końca 2016 roku. Od 36-latka została pobrana krew do badań celem dokładnego określenia zawartości alkoholu w jego organizmie. Za złamanie sądowego zakazu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 

Image

Image


 
23 września 2015 Drukuj E-mail
Policjanci odnaleźli i oddali właścicielom psa rasy Chow Chow. 10 września 2015 roku funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie w sprawie przywłaszczenia psa wartego 2 tysiące złotych. Do zdarzenia doszło na terenie Radomska. Na podstawie informacji zebranych w toku postępowania policjanci wytypowali ewentualnych sprawców tego przestępstwa, którzy początkowo nie przyznawali się do zarzucanego im czynu. Wówczas policjanci przedstawili im dowody, z których przestępczy duet nie potrafił się wytłumaczyć. Policjanci, dzięki dociekliwości i zaangażowaniu, 21 września 2015 roku odnaleźli psa na terenie posesji w gminie Gidle. Jak się okazało, zwierzę zawieźli tam sprawcy i poprosili kuzyna o chwilową opiekę nad nim. Tego samego dnia, 21 – letni radomszczanin trafił do policyjnego aresztu a 22 września został przesłuchany. Oświadczył, że Chow Chow podszedł do niego i jego znajomej, przymilał się i dlatego go zabrali do domu. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży. Niebawem, podobny zarzut usłyszy jego o rok starsza koleżanka. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi za przywłaszczenie cudzej rzeczy grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 721
Wyszukiwarka
Gościmy